Amissio

AmissioDe dood van een dierbare gaat gepaard met veel emotie. Direct na het overlijden zijn die emoties vaak onvoorspelbaar en kunnen er spanningen optreden. Het regelen van een uitvaart en alles wat daarbij komt kijken is dan al gauw te veel. Dan is het fijn om te kunnen vertrouwen op de uitvaart-verzorging van Amissio Osnabrug te Voorburg. Zij zorgen ervoor dat alles goed geregeld wordt door iemand die:

  • Goed luistert naar uw persoonlijke wensen en ideeën.
  • Tijd en ruimte geeft om de uitvaart op uw manier te organiseren.
  • Suggesties aanreikt en helpt bij het maken van keuzes.

AmissioTijdens het regelen van de uitvaart moet er in een korte tijd veel beslissingen genomen worden. Dan is het belangrijk dat er iemand is die in deze moeilijke tijd overal aan denkt en de juiste vragen stelt.

U kunt u op elk gewenst moment op ons terugvallen.
Amissio Osnabrug verzorgd uitvaarten in de provincie Zuid Holland.

Begraven

De keuze tussen begraven of cremeren is vaak door de betrokkenen al ver van tevoren bepaald. De voorkeur voor begraven of cremeren wordt meestal tijdens intieme gesprekken doorgesproken. Soms komt een overlijden geheel onverwacht, dan kan het gebeuren dat het nog niet bekend is of er een begrafenis of crematieplechtigheid zal gaan plaatsvinden.  Wij van Amissio Osnabrug zullen dan samen met de nabestaanden in een persoonlijk gesprek de beide mogelijkheden uitgebreid bespreken. Men kan dan weloverwogen de juiste keuze maken.

Verzorging overledene

Uw dierbare overledene wordt door ons in samenwerking met gespecialiseerde vakmensen verzorgd en opgebaard. Wij adviseren de mensen als zij dat willen om mee te helpen met de persoonlijke verzorging van hun dierbare. Dit kan bestaan uit het wassen van het lichaam en helpen met het aankleden van de overledene. Dit alles gebeurd onder deskundige begeleiding van onze ervaren collega’s. Voor de nabestaanden is dit ook een stuk van rouwverwerking.

Begraven

Als Amissio Osnabrug hebben wij de mogelijkheden om op alle begraafplaatsen in de regio “Haaglanden” uitvaarten te laten plaats vinden.  U bent dus niet verplicht om in uw eigen woonplaats begraven te worden.

Wat betreft het begraven bestaat er een aantal mogelijkheden.

De mogelijke grafkeuzes zijn:

  • Een eigen graf of een algemeen graf
  • Een zandgraf of een keldergraf (niet bij alle begraafplaatsen mogelijk)

Men kan ook ver voor een overlijden een graf uit kiezen.

De dag van de begrafenis

Op de dag van de uitvaartplechtigheid komt de rouwwagen de overledene ophalen bij het rouwcentrum, bejaardentehuis, verzorgingstehuis of sterfhuis.

Cremeren

Is de keuze cremeren dan zijn er meerdere locaties in de regio  waar de crematieplechtigheid kan plaatsvinden. In Zuid-Holland-West hebben we een aantal locaties waaruit gekozen kan worden.

Verzorging overledene

Uw dierbare overledene wordt door ons in samenwerking met gespecialiseerde vakmensen verzorgd en opgebaard. Amissio adviseert de mensen als zij dat willen om mee te helpen met de persoonlijke verzorging van hun dierbare. Dit kan bestaan uit het wassen van het lichaam en helpen met het aankleden van de overledene. Dit alles gebeurd onder deskundige begeleiding van onze ervaren collega’s. Voor de nabestaanden is dit ook een stuk van rouwverwerking.

Cremeren

Het kan zijn dat u na een crematie er nog niet geheel uit bent wat de as-bestemming wordt, u heeft dan een periode van 30 dagen om hierover uw gedachten te laten gaan. Is het  moeilijk om binnen dit tijdsbestek een keuze te maken  dan kan de tijdsperiode met een half jaar worden verlengd. Van deze extra bedenktijd wordt door veel mensen dankbaar gebruik gemaakt. De keuze van as-verstrooiing of as-bewaren is van zeer groot belang.

Wanneer as-bewaring niet gewenst is zijn er een aantal mogelijkheden om tot as-verstrooiing over te gaan. Wij van Amissio Osnabrug zullen u met de nodige adviezen bijstaan.  Wanneer u dat wenst kunt u ten alle tijden, bij de as-verstrooiing aanwezig zijn.

Nazorg

Na een uitvaart is het van groot belang dat de nazorg voor de nabestaande gegarandeerd wordt. Nabestaande dienen niet overgeleverd te zijn aan de bureaucratie. Amissio Osnabrug besteed daarom veel tijd aan begeleiding en nazorg.

Amissio Osnabrug heeft een speciale lijst met aandachtspunten voor de nabestaande gemaakt. Hierin worden zaken zoals bank, uitkeringsinstantie, woningbouwen vele andere onderwerpen welke geregeld dienen te worden besproken.

Wat te doen bij overlijden?

Download hier het document: Wat te doen bij overlijden

Heeft u hier al aan gedacht?

Download hier het document: OPZEGGEN document

Over ons

Onder de naam Amissio Osnabrug uitvaartverzorging voeren John Osnabrug en Lenie Osnabrug een kleinschalige uitvaartonderneming. Kleinschalig in de zin van geen duur kantoorpand, geen dure transportmiddelen en geen vast personeel. Hierdoor kunnen we op de vaste kosten enorm besparen. Daardoor kunnen wij een begrafenis of crematie aanbieden naar ieders budget.

Kleinschalig houdt ook in dat de uitvaartverzorgers van Amissio Osnabrug ruimschoots de tijd voor u nemen. De tijd om samen met u als nabestaanden een persoonlijke en individuele begrafenis of crematie te regelen.

Kleinschalig houdt ook in dat vanaf het moment dat u een melding van overlijden bij ons doet tot aan de dag van de uitvaartplechtigheid u begeleid wordt door u vaste uitvaartverzorger.

De naam Amissio heeft een tweetalige betekenis. In het Grieks-Latijn betekend Amissio “persoonlijke afscheid” of “persoonlijk verlies”. Vanuit bargoens engels vertaald betekend onze naam “I miss you so”.